Haslo: sztumski, powiat

sztumski, powiat, pow. ziemski we wschodniej części woj. pomor.; dzieli się na 5 gmin, siedziba starostwa w Sztumie, drugie m. — Dzierzgoń; pagórkowaty i równinny; gł. rz. Wisła z Nogatem (graniczne) i jego dopływem Liwą, oraz Dzierzgoń; liczne niewielkie jeziora; region roln. z rozwijającą się turystyką.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowRYNEK MEDIÓW, ogół transakcji kupna i sprzedaży produktów medialnych zawieranych między producentami (dostarczycielami mediów) a odbiorcami mediów. Podział: rynek usług telewizyjnych i radiowych, rynek prasy i wydawnictw, rynek muzyczny (fonografia), rynek filmu, rynek mediów komputerowych (Internet, multimedia) - przy czym poszczególne segmenty rynku mediów przenikają się.

Promocje