Haslo: sztumski, powiat

sztumski, powiat, pow. ziemski we wschodniej części woj. pomor.; dzieli się na 5 gmin, siedziba starostwa w Sztumie, drugie m. — Dzierzgoń; pagórkowaty i równinny; gł. rz. Wisła z Nogatem (graniczne) i jego dopływem Liwą, oraz Dzierzgoń; liczne niewielkie jeziora; region roln. z rozwijającą się turystyką.Ostatnio czytane