Haslo: sztumski, powiat

sztumski, powiat, pow. ziemski we wschodniej części woj. pomor.; dzieli się na 5 gmin, siedziba starostwa w Sztumie, drugie m. — Dzierzgoń; pagórkowaty i równinny; gł. rz. Wisła z Nogatem (graniczne) i jego dopływem Liwą, oraz Dzierzgoń; liczne niewielkie jeziora; region roln. z rozwijającą się turystyką.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowWYDAWCA: 1. Edytor, osoba będąca pracownikiem oficyny wydawniczej (wydawnictwa). 2. Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie audycji telewizyjnej lub radiowej, nagrania muzycznego, publikacji. 3. Potocznie synonim instytucji lub osoby, która doprowadziła do opublikowania jakiejś publikacji ^wydawnictwa).

Promocje