Haslo: ¶cinka drzew

¶cinka drzew, cykl czynno¶ci zwi±zanych z wyrębem lasu; dawniej wykonywana za pomoc± siekiery i piły ręcznej, ob. najczę¶ciej pilark± spalinow± lub przy zastosowaniu kombajnu zrębowego.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowEKSLIBRIS (lać. ex libris 'z ksi±żek'), artystycznie skomponowany znak własno¶ciowy ksi±żki z nazwiskiem i symbolicznym znakiem wła¶ciciela lub nazw± instytucji, odbity na kartce przyklejanej na wewnętrzn± stronę okładki; historycznie pełnił funkcje użytkowe, obecnie jest form± grafiki artystycznej.

Promocje