Haslo: ¦iwadĽi

¦iwadĽi, ¦iwadĽi Bhonsle, ur. 1627, Puna, zm. 1680, założyciel państwa Marathów w południowo-zachodnich Indiach (ob. stan Maharasztra); walczył z Wielkimi Mogołami; od 1674 niezależny władca; inicjator odrodzenia hinduizmu w muzułm. Indiach.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowLITERATURA: 1. Pi¶miennictwo, ogół utrwalonych na pi¶mie wypowiedzi (całokształt twórczo¶ci pi¶mienniczej narodu, kraju, regionu, epoki); ze względu na przyjęty zakres znaczeniowy, pełnione funkcje społeczne (np. poznawcze, estetyczne, informacyjne) wyróżnia się m.in. lite-raturę piękn±, literaturę popularnonaukow±, literaturę praktycznoużytkow± (np. poradniki, informatory). 2. W rozumieniu potocznym okre¶lenie często używane w znaczeniu litera-tury pięknej. 3. Publikowane dzieła z zakresu danej nauki, specjalno¶ci, tematu. 4. Bibliografia dzieł na pewien temat.

Promocje