Haslo: śryż

śryż, lód prądowy, hydrol. kryształki lodu, w kształcie igieł, blaszek, zbite w gąbczastą, nieprzezroczystą masę tworzącą się w wodzie rzecznej po ochłodzeniu się jej nieco poniżej 0°C; pocz. stadium powstawania pokrywy lodowej.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKATALOG DZIAŁOWY, rodzaj katalogu bibliotecznego rzeczowego; szereguje opisy katalogowe według klasyfikacji pierwszego rzędu na działy podstawowe, uwzględniającej ich logiczną kolejność i współrzędność, bez stosowania dalszych podziałów. Liczba działów zależy od charakteru biblioteki, wielkości i rodzajów jej zbiorów.

Promocje