Haslo: śryż

śryż, lód prądowy, hydrol. kryształki lodu, w kształcie igieł, blaszek, zbite w gąbczastą, nieprzezroczystą masę tworzącą się w wodzie rzecznej po ochłodzeniu się jej nieco poniżej 0°C; pocz. stadium powstawania pokrywy lodowej.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowDZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA BIBLIOTEKI, rodzaj usług bibliotecznych, mających głównie formę informacji: 1) bibliograficznej (zawiera dane bibliograficzne dokumentu/ów); 2) bibliotecznej (o zasadach korzystania z biblioteki i rozmieszczeniu zbiorów); 3) rzeczowej (objaśnianie lub podawanie faktów, np. dat nazwisk, terminów); 4) katalogowej (o sposobie korzystania z katalogów bibliotecznych).

Promocje