Haslo: świętokrzyski ośrodek metalurgiczny

świętokrzyski ośrodek metalurgiczny, archeol. jedno z największych znanych centrów produkcji żelaza z okresu wpływów rzymskich w barbarzyńskiej Europie, obejmujące strefę wytwarzania metalu w dorzeczu rz. Kamiennej oraz zaplecze na Wyż. Sandomierskiej; związane z kulturą przeworską, szczyt produkcji przypadł zapewne na II i pocz. III w. n.e.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKOMPUTEROWE SYSTEMY BIBLIOTECZNE, specjalistyczne programy (zestawy programów) informatyczne automatyzujące procesy biblioteczne. W polskich bibliotekach szkolnych najpopularniejszy jest system Biblioteka Szkolna - MOL (producent: firma MOL-Systemy Informatyczne), w mniejszym stopniu stosowany jest też program:

Promocje