Haslo: świętokrzyski ośrodek metalurgiczny

świętokrzyski ośrodek metalurgiczny, archeol. jedno z największych znanych centrów produkcji żelaza z okresu wpływów rzymskich w barbarzyńskiej Europie, obejmujące strefę wytwarzania metalu w dorzeczu rz. Kamiennej oraz zaplecze na Wyż. Sandomierskiej; związane z kulturą przeworską, szczyt produkcji przypadł zapewne na II i pocz. III w. n.e.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowBIBLIOTEKA NARODOWA, biblioteka odpowiedzialna za gromadzenie, opracowanie i trwałe przechowanie pełnej produkcji wydawniczej danego państwa (kraju) oraz wydawnictw zagranicznych dotyczących tego państwa (kraju). BN w Polsce została powołana do życia w r. 1928.

Promocje