Haslo: świętokrzyski ośrodek metalurgiczny

świętokrzyski ośrodek metalurgiczny, archeol. jedno z największych znanych centrów produkcji żelaza z okresu wpływów rzymskich w barbarzyńskiej Europie, obejmujące strefę wytwarzania metalu w dorzeczu rz. Kamiennej oraz zaplecze na Wyż. Sandomierskiej; związane z kulturą przeworską, szczyt produkcji przypadł zapewne na II i pocz. III w. n.e.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowSIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, zespół funkcjonalnie powiązanych urządzeń telekomunikacyjnych znajdujących się na określonym obszarze i przeznaczonych do świadczenia usług telekomunikacyjnych. Rodzajem sieci telekomunikacyjnych były więc stanowiska murzyńskich tam-tamów, łańcuchy indiańskich ognisk przekazujących znaki dymne. Współczesne sieci telekomunikacyjne to np. sieci telefonii komórkowej.

Promocje