Haslo: tarcza

tarcza [niem. < starofr.], wojsk. broń ochronna używana przez piechotę i kawalerię od starożytności do XVII w., zwykle z drewna krytego skórą lub blachą; osłona stal. (pancerz) przy dziale lub karabinie maszyn., chroniąca obsługę; cel do strzelań ćwiczebnych i sportowych.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowPROPAGANDA, celowe oddziaływanie przez środki masowego przekazu na zbiorowość i jednostki zmierzające do pozyskania zwolenników i sojuszników, zaszczepienia pożądanych przekonań, wywołania określonych dążeń i zachowań, zwłaszcza w sferze poglądów społecznych, religijnych i politycznych. W języku potocznym utrwalone znaczenie pejoratywne "prania mózgów", głoszenia nieprawdy.

Promocje