Haslo: Tarnogórski, Garb

Tarnogórski, Garb, północna część Wyż. Śląskiej; garby (wys. do 435 m) i płaskowyże, zbud. z wapienia i dolomitów, rozdzielone dolinami rzek; złoża rud cynku i ołowiu (kopalnie); na wschodnim skraju pola piasków czwartorzędowych (Pustynia Błędowska); gł. m. Tarnowskie Góry.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowOPIS PATENTOWY, sporządzony według ustalonych zasad opis wynalazku chronionego patentem wydanym przez kompetentny organ państwowy; zawiera m.in.: informacje o wynalazku, opis dotychczasowego stanu techniki w danym zakresie, szczegółowe przedstawienie istoty wynalazku, rysunki, zastrzeżenia patentowe, bibliografię przedmiotową.

Promocje