Haslo: Tarnogórski, Garb

Tarnogórski, Garb, północna część Wyż. Śląskiej; garby (wys. do 435 m) i płaskowyże, zbud. z wapienia i dolomitów, rozdzielone dolinami rzek; złoża rud cynku i ołowiu (kopalnie); na wschodnim skraju pola piasków czwartorzędowych (Pustynia Błędowska); gł. m. Tarnowskie Góry.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowBIBLIOTEKA NARODOWA, biblioteka odpowiedzialna za gromadzenie, opracowanie i trwałe przechowanie pełnej produkcji wydawniczej danego państwa (kraju) oraz wydawnictw zagranicznych dotyczących tego państwa (kraju). BN w Polsce została powołana do życia w r. 1928.

Promocje