Haslo: Tarnowski Jan Amor

Tarnowski Jan Amor, ur. 1488, Tarnów, zm. 16 V 1561, Wiewiórka (Tarnowskie), hetman w. kor. 1527–59, wojewoda ruski 1527–35, krak. od 1535, kasztelan krak. od 1536; zwycięzca pod Obertynem 1531, odzyskał Pokucie; przeciwnik królowej Bony, współpracownik Zygmunta I Starego, później stronnik Zygmunta II Augusta; Consilium rationis bellicae.Ostatnio czytane