Haslo: Tatarstan

Tatarstan, Republika Tatarstanu, ros. Riespublika Tatarstan, tatarskie Tatarstan Respublikası, rep. w Rosji, na Powołżu; 68 tys. km2; 3,7 mln mieszk. (2008), Tatarzy 49%, Rosjanie 43%, Czuwasze i in.; stol. Kazań; ludność miejska 73%; niziny i wyżyny; gł. rz.: Wołga z Kamą; klimat umiarkowany kontynent.; ważny w Rosji region wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego; przemysł chem., maszyn. i metal., środków transportu, lekki (futrzarski), spoż.; uprawa zbóż, ziemniaków, słonecznika; hodowla bydła, trzody chlewnej, owiec, pszczelarstwo; rurociągi tranzytowe. Od XIII w. w składzie Złotej Ordy, od XV w. — chanatu kazańskiego; 1552 przyłączony do Rosji; 1920–90 w Tatar. ASRR; 1994 układ stowarzyszeniowy z Rosją.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowLITERATURA PIĘKNA, część piśmiennictwa, w której (w przeciwieństwie do tekstów o charakterze prak-tycznoinformacyjnym, naukowym itp.) dominuje funkcja estetyczna (język wzbogacony środkami artystycznymi, fikcja literacka).

Promocje