Haslo: Taungdżi

Taungdżi, Taunggyi, m. we wschodniej Birmie, na północny wschód od jez. Inle; stol. stanu Szan; 162 tys. mieszk. (2005); ośr. handl. regionu roln.; przemysł drzewny; szkoły wyższe; w pobliżu wydobycie rud cynku, ołowiu i manganu.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKOMPUTER, urządzenie do elektronicznego przetwarzania informacji i wykonywania obliczeń. Pierwszy elektroniczny komputer zademonstrowano w r. 1946 na Uniwersytecie w Pensylwanii (zawierał ok. 18 tyś. lamp elektronowych). Od 1. 50. ma miejsce ciągły rozwój techniki komputerowej. Znacznie przybrał on na sile w drugiej połowie lat siedemdziesiątych, wraz z wyprodukowaniem mikroprocesora, a następnie skonstruowaniem komputera osobistego (personal computer). Postęp w rozwoju komputerów (jego skala i prędkość) nie ma równego sobie w technice. Nową jakość w wykorzystaniu komputera osobistego przyniosła sieć Internet. Komputer zmienił i wciąż zmienia wszystkie dziedziny życia.

Promocje