Haslo: Taungdżi

Taungdżi, Taunggyi, m. we wschodniej Birmie, na północny wschód od jez. Inle; stol. stanu Szan; 162 tys. mieszk. (2005); ośr. handl. regionu roln.; przemysł drzewny; szkoły wyższe; w pobliżu wydobycie rud cynku, ołowiu i manganu.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKULTURA MASOWA, ogół jednolitych form masowego uczestnictwa w kulturze, jednolitych wytworów kultury, użytkowanych współcześnie przez wielkie, zróżnicowane masy odbiorców. W węższym znaczeniu określenie form i treści przekazywanych i odbieranych przez środki masowego przekazu. Charakterystyczne cechy: poziom artystyczny dostosowany do tzw. przeciętnych gustów; mieszanie poziomów i gatunków artystycznych; preferowanie rozrywki kosztem bardziej wartościowych treści ideowych i oświatowych;

Promocje