Haslo: temperatura termodynamiczna

temperatura termodynamiczna, temperatura określona w sposób uniwersalny (w odróżnieniu od temp. empirycznej), w oparciu o podstawowe prawa dla gazu doskonałego lub zależność określającą sprawność cyklu Carnota.Ostatnio czytane