Haslo: teokracja

teokracja [gr. theós ‘bóg’, krátos ‘władza’], forma rządów, w której rządy sprawuje stan kapłański; ideologiczną podstawą t. jest doktryna oficjalnej religii, zgodnie z którą kapłani są ziemskimi reprezentantami najwyższej władzy należącej do Boga lub bogów (zwłaszcza Egipt XXI–XXIII dynastii, państwa Inków i Azteków, do niedawna Tybet).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowZASIĘG BIBLIOGRAFII, jedna z dwóch cech stanowiących o rodzaju bibliografii. Zasięg bibliografii, jest określony przez cechy wydawniczo-formalne dokumentów zarejestrowanych w bibliografii: zasięg bibliografii autorski jest wyznaczony przez autorstwo zarejestrowanych dokumentów (np. w bibliografii osobowej); zasięg bibliografii chronologiczny wyznacza data wydania dokumentów (np. w bibliografii bieżącej, bibliografii retrospektywnej); inne rodzaje: zasięg bibliografii językowy; piśmienniczy; terytorialny.

Promocje