Haslo: teoria naukowa

teoria naukowa, metodol. system twierdzeń logicznie i rzeczowo uporządkowanych, powiązanych określonymi stosunkami logicznymi występującymi w danej nauce, oraz spełniający przyjęte w niej kryteria naukowości i poprawności metodologicznej.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowZAINTERESOWANIA CZYTELNICZE, skłonność do czytania określonego typu tekstów ze względu na ich tematykę, rodzaj piśmienniczy, gatunek literacki, osobę autora, epokę, ideologię itp. Zainteresowania czytelnicze mają charakter poznawczy, ulegają ewolucji w związku z dojrzewaniem psychofizycznym i psychospołecznym czytelnika, jego poziomem wykształcenia, dotychczasowymi lekturami.

Promocje