Haslo: teoria próchnicznego odżywiania się roślin

teoria próchnicznego odżywiania się roślin, teoria próchnicowego (humusowego) odżywiania roślin, próchnicowa teoria odżywiania roślin, pogląd, wg którego podstawowym pokarmem dla roślin jest próchnica i woda; sformułowana po raz pierwszy przez Arystotelesa; ponownie sformułowana i rozpropagowana przez A. Thaera.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKARTOTEKI BIBLIOGRAFICZNE, rodzaj kartotek bibliotecznych; rejestrują opisy bibliograficzne wydawnictw na określony temat, bez względu na miejsce przechowywania rejestrowanych wydawnictw. W kartotekach bibliograficznych zbiera się informacje dotyczące określonych zagadnień (kartoteka zagadnieniowa), materiałów na uroczystości szkolne (kartoteka repertuarowa), osób (kartoteka osobowa). Mogą być prowadzone w postaci tradycyjnej lub jako element komputerowego systemu bibliotecznego.

Promocje