Haslo: terapia zajęciowa

terapia zajęciowa, forma terapii pobudzająca inicjatywę, wykorzystywana zwłaszcza w lecznictwie psychiatrycznym, polegająca na uczestnictwie chorych w różnych formach celowej, zorganizowanej aktywności o charakterze twórczym, odtwórczym lub wytwórczym.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowWOLNOŚĆ SŁOWA, jedno z podstawowych praw człowieka, dotyczy prawa do swobodnego wypowiadania poglądów. Zagwarantowana przez dokumenty międzynarodowe i przepisy prawne poszczególnych państw demokratycznych. Konstytucja RP uznaje, że każdemu obywatelowi zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz zakazuje jakiejkolwiek cenzury środków masowego przekazu. Z wolnością słowa wiąże się prawo do informacji. Wolność słowa może być ograniczana ze względu na poszanowanie praw innych osób, ochronę bezpieczeństwa narodowego, ochronę zdrowia i moralności.

Promocje