Haslo: terapia zajęciowa

terapia zajęciowa, forma terapii pobudzająca inicjatywę, wykorzystywana zwłaszcza w lecznictwie psychiatrycznym, polegająca na uczestnictwie chorych w różnych formach celowej, zorganizowanej aktywności o charakterze twórczym, odtwórczym lub wytwórczym.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowINICJAŁ: 1. Początkowe litery imienia i (lub) nazwiska. 2. Pierwsza litera utworu (lub jego części) wyróżniająca się wielkością lub zdobieniem.

Promocje