Haslo: terapia zajęciowa

terapia zajęciowa, forma terapii pobudzająca inicjatywę, wykorzystywana zwłaszcza w lecznictwie psychiatrycznym, polegająca na uczestnictwie chorych w różnych formach celowej, zorganizowanej aktywności o charakterze twórczym, odtwórczym lub wytwórczym.Ostatnio czytane