_
Slownik terminowNOTATKA, krótki tekst, uwaga, spostrzeżenie zapisane (np. na fiszce) w celu zapamiętania (odtworzenia po pewnym czasie), skondensowania treści, podtrzymania uwagi podczas czytania lub słuchania (np. wykładu). Może mieć formę cytatu, planu, streszczenia, konspektu, wyciągu, uwagi na marginesie tekstu, zapisu graficznego itp.

Promocje