Haslo: tercjarze

tercjarze, trzecie zakony, w Kościele katolickim stowarzyszenia religijnego skupiające świeckich, zorganizowane wg reguł poszczególnych zakonów (franciszkanów, dominikanów, augustianów, karmelitów, norbertanów); pierwszy zakon założony 1221 św. Franciszek z Asyżu.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowSPIS TREŚCI, wykaz części składowych ^wydawnictwa. W zależności od rodzaju wydawnictwa może obejmować takie elementy jak np. wstęp, rozdziały, podrozdziały, tytuły nagranych utworów muzycznych, tytuły nagranych filmów, nazwy programów komputerowych - w kolejności ich występowania -, z podaniem numerów stronic, na których się zaczynają, lub innych informacji umożliwiających ich zlokalizowanie (np. numer kolejny i czas trwania nagrania muzycznego).

Promocje