Haslo: Terencjusz

Terencjusz, Publius Terentius Afer, żył w II w. p.n.e., komediopisarz rzymski; 6 komedii, m.in. Teściowa, Bracia; uznawany za najwybitniejszego, oprócz Plauta, twórcę komedii; jego twórczość wywarła wpływ na ukształtowanie się komedii nowoż., zwłaszcza tzw. komedii łzawej.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowINFORMACJA DZIENNIKARSKA, jeden z podstawowych gatunków dziennikarskich, reprezentowanych w prasie. Współczesna informacja jest rozpowszechniana za pomocą wszystkich dostępnych środków (językowe, językowoobrazowe, dźwiękowe, wizualne). Podział ze względu na technikę przekazu: informacja prasowa (w tym fotoinformacja), radiowa i telewizyjna; ze względu na charakter źródeł: informacja własna (pochodząca od stałych współpracowników danej redakcji bądź przekazana jej na prawach wyłączności), informacja agencyjna (otrzymana z agencji prasowej w formie biuletynów, serwisu zdjęciowego lub filmowego), informacja oficjalna (urzędowe komunikaty władz, instytucji, organizacji itp.); podział ze względu na zakres tematyki: lokalna, krajowa, zagraniczna.

Promocje