Haslo: Terengganu

Terengganu, Negeri Terengganu, ang. State of Terengganu, stan (sułtanat) w Malezji, na Płw. Malajskim, nad M. Południowochińskim; 13 tys. km2; 1,0 mln mieszk. (2006), gł. Malajowie; stol. Kuala Terengganu; górzysty (wys. do 1517 m), na wybrzeżu niziny; wiecznie zielone lasy równikowe (ok. 95% pow.); Park Nar. Taman Negara (na granicy ze stanem Pahang); leśnictwo; rybołówstwo; przemysł rybny; wydobycie rud cyny, żelaza i ropy naftowej z dna mor.; plantacje olejowca i kauczukowca.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowMAK (producent: Biblioteka Narodowa) oraz pojedyncze egzemplarze innych programów. KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEK, działania polegające na zastosowaniu w bibliotekach różnorodnych technik komputerowych, które w bibliotekach szkolnych mogą służyć m.in.: automatyzacji procesów bibliotecznych (np. gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów, tworzenie katalogów i kartotek, ewidencja zbiorów, opracowanie statystyki, drukowanie kart katalogowych, wyszukiwanie informacji), tworzeniu własnych baz danych, wykorzystywaniu multimedialnych procesów edukacyjnych, łączności z Internetem, wspieraniu pracy samokształceniowej uczniów i nauczycieli, realizacji uczniowskich projektów własnych, podejmowaniu własnych przedsięwzięć wydawniczych. Korzystanie przez uczniów ze skomputeryzowanej biblioteki jest samo w sobie ważnym elementem edukacji informatycznej. Komputeryzacja biblioteki szkolnej może przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności biblioteki w oczach uczniów.

Promocje