Haslo: Teresa

Teresa, Matka Teresa z Kalkuty, imię zakonne Maria Teresa od Dzieciątka Jezus, właśc. Agnes Ganxhe Bojaxhiu, błogosławiona, ur. 26 VIII (27 VIII dzień chrztu) 1910, Skopje (ob. w Macedonii), zm. 5 IX 1997, Kalkuta, albańska zakonnica i misjonarka działająca w Indiach, 2003 beatyfikowana; 1949 założyła w Kalkucie Zgromadzenie Misjonarek Miłości, prowadzące działalność opiekuńczą wśród najuboższych warstw społecznych; 1979 Pokojowa Nagroda Nobla.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowINFORMACJA: 1. Każda wiadomość będąca odbiciem rzeczywistości lub ją zastępująca. 2. Powiadamianie społeczeństwa lub określonych grup za pomocą środków masowego przekazu o bieżących lub prognozowanych wydarzeniach, mających istotne znaczenie lub wzbudzających szczególne zainteresowanie odbiorców. 3. Dziedzina nauki, której przedmiotem badania są procesy informacyjne. 4. Zorganizowana działalność (np. biblioteki), której zadaniem jest gromadzenie, opracowanie i udostępnianie informacji o osiągnięciach nauki, techniki i innych dziedzin życia społecznego. 5. inform. Obiekt abstrakcyjny, który może być w postaci zakodowanej zapisywany (na nośnikach informacji), przesyłany, przetwarzany za pomocą programów komputerowych i używany do sterowania urządzeniami.

Promocje