Haslo: Teresina

Teresina, m. w północno-wschodniej Brazylii, nad rzeką Parnaíba; stol. stanu Piauí; 759 tys. mieszk., zespół miejski 1,0 mln (2005); przemysł odzieżowy, cukrowniczy, skórz., mebl.; ośr. handl. regionu uprawy bawełny i ryżu; port rzeczny; port lotn.; 2 uniwersytety.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowINFORMACJA: 1. Każda wiadomość będąca odbiciem rzeczywistości lub ją zastępująca. 2. Powiadamianie społeczeństwa lub określonych grup za pomocą środków masowego przekazu o bieżących lub prognozowanych wydarzeniach, mających istotne znaczenie lub wzbudzających szczególne zainteresowanie odbiorców. 3. Dziedzina nauki, której przedmiotem badania są procesy informacyjne. 4. Zorganizowana działalność (np. biblioteki), której zadaniem jest gromadzenie, opracowanie i udostępnianie informacji o osiągnięciach nauki, techniki i innych dziedzin życia społecznego. 5. inform. Obiekt abstrakcyjny, który może być w postaci zakodowanej zapisywany (na nośnikach informacji), przesyłany, przetwarzany za pomocą programów komputerowych i używany do sterowania urządzeniami.

Promocje