Haslo: Terlecki Cyryl

Terlecki Cyryl, data ur. nieznana, zm. 1607, prawosł. biskup turowsko-piński od 1576, łucko-ostrogski od 1585 (od 1596 biskup unicki); współtwórca i propagator unii brzeskiej 1596.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKOMPUTEROWE SYSTEMY BIBLIOTECZNE, specjalistyczne programy (zestawy programów) informatyczne automatyzujące procesy biblioteczne. W polskich bibliotekach szkolnych najpopularniejszy jest system Biblioteka Szkolna - MOL (producent: firma MOL-Systemy Informatyczne), w mniejszym stopniu stosowany jest też program:

Promocje