Haslo: Terlecki Cyryl

Terlecki Cyryl, data ur. nieznana, zm. 1607, prawosł. biskup turowsko-piński od 1576, łucko-ostrogski od 1585 (od 1596 biskup unicki); współtwórca i propagator unii brzeskiej 1596.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowDOKUMENT PIERWOTNY, dokument w postaci nadanej lub przewidzianej przez autora (np. książka, mapa, film, program komputerowy). Stanowi podstawą do sporządzenia dokumentu pochodnego lub dokumentu wtórnego.

Promocje