Haslo: Terlecki Tymon

Terlecki Tymon, ur. 10 VIII 1905, Przemyśl, zm. 6 XI 2000, Oksford, historyk literatury, krytyk lit. i teatr.; po 1939 poza krajem, gł. w Wielkiej Brytanii; organizator pol. życia kult. i nauk. na emigracji; profesor uniw. amer.; studium Krytyka personalistyczna, zbiory szkiców lit., teatr., książki biogr.; redaktor pracy zbiorowej Literatura polska na obczyźnie 1940–1960.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowLITERATURA POPULARNONAUKOWA, jeden z rodzajów piśmiennictwa; upowszechnia (popularyzuje) zagadnienia naukowe w formie przystępnej dla szerszego kręgu odbiorców; dostarcza wiedzy, kształtuje pogląd na świat, wychowuje, pomaga rozwiązywać problemy praktyczne.

Promocje