Haslo: Terlecki Tymon

Terlecki Tymon, ur. 10 VIII 1905, Przemyśl, zm. 6 XI 2000, Oksford, historyk literatury, krytyk lit. i teatr.; po 1939 poza krajem, gł. w Wielkiej Brytanii; organizator pol. życia kult. i nauk. na emigracji; profesor uniw. amer.; studium Krytyka personalistyczna, zbiory szkiców lit., teatr., książki biogr.; redaktor pracy zbiorowej Literatura polska na obczyźnie 1940–1960.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowEKSLIBRIS (lać. ex libris 'z książek'), artystycznie skomponowany znak własnościowy książki z nazwiskiem i symbolicznym znakiem właściciela lub nazwą instytucji, odbity na kartce przyklejanej na wewnętrzną stronę okładki; historycznie pełnił funkcje użytkowe, obecnie jest formą grafiki artystycznej.

Promocje