Haslo: Terlikowski Feliks Kazimierz

Terlikowski Feliks Kazimierz, ur. 13 I 1885, Łowicz, zm. 23 VII 1951, Poznań, gleboznawca, chemik rolny; profesor Uniw. Poznańskiego; współzał. i prezes Pol. Tow. Gleboznawczego; oprac. klasyfikację gleb pol.; badania chem.-roln., m.in. dotyczące próchnicy oraz żyzności gleb.Ostatnio czytane