Haslo: Ben Thuy

Ben Thuy, m. w północnym Wietnamie (prow. Nghe An), nad rz. Song Ca, w pobliżu jej ujścia do Zat. Tonkińskiej; port mor. dla m. Vinh; baza lotnictwa i marynarki wietnamskiej; ośr. przemysłu drzewnego oraz handlu ryżem, kukurydzą i bydłem.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowINFORMACJA DZIENNIKARSKA, jeden z podstawowych gatunków dziennikarskich, reprezentowanych w prasie. Współczesna informacja jest rozpowszechniana za pomocą wszystkich dostępnych środków (językowe, językowoobrazowe, dźwiękowe, wizualne). Podział ze względu na technikę przekazu: informacja prasowa (w tym fotoinformacja), radiowa i telewizyjna; ze względu na charakter źródeł: informacja własna (pochodząca od stałych współpracowników danej redakcji bądź przekazana jej na prawach wyłączności), informacja agencyjna (otrzymana z agencji prasowej w formie biuletynów, serwisu zdjęciowego lub filmowego), informacja oficjalna (urzędowe komunikaty władz, instytucji, organizacji itp.); podział ze względu na zakres tematyki: lokalna, krajowa, zagraniczna.

Promocje