Haslo: Ben Thuy

Ben Thuy, m. w północnym Wietnamie (prow. Nghe An), nad rz. Song Ca, w pobliżu jej ujścia do Zat. Tonkińskiej; port mor. dla m. Vinh; baza lotnictwa i marynarki wietnamskiej; ośr. przemysłu drzewnego oraz handlu ryżem, kukurydzą i bydłem.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowRYNEK MEDIÓW, ogół transakcji kupna i sprzedaży produktów medialnych zawieranych między producentami (dostarczycielami mediów) a odbiorcami mediów. Podział: rynek usług telewizyjnych i radiowych, rynek prasy i wydawnictw, rynek muzyczny (fonografia), rynek filmu, rynek mediów komputerowych (Internet, multimedia) - przy czym poszczególne segmenty rynku mediów przenikają się.

Promocje