Haslo: the only thing we have to fear is fear itself

the only thing we have to fear is fear itself [đi ounli ŧıŋ ui häw tə fıər ız fıər ıtsẹlf; ang.], jedyną rzeczą, której musimy się bać, jest sam strach (z przemówienia prezydenta F.D. Roosevelta).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowALMANACH: 1. Rocznik zawierający kalendarium wzbogacone informacjami lub poradami, czasem krótkimi opowiadaniami oraz materiałami o charakterze kronikarskim. 2. Publikacja o charakterze antologii, zawierająca materiały z jednej dziedziny sztuki lub nauki, których wspólną cechą jest czas powstania (np. almanach literacki za rok ...)

Promocje