Haslo: the only thing we have to fear is fear itself

the only thing we have to fear is fear itself [đi ounli ŧıŋ ui häw tə fıər ız fıər ıtsẹlf; ang.], jedyną rzeczą, której musimy się bać, jest sam strach (z przemówienia prezydenta F.D. Roosevelta).Ostatnio czytane