_
Slownik terminowŹRÓDŁO INFORMACJI, materiał, z którego czerpane są informacje zaspokajające określone potrzeby informacyjne. W szerszym znaczeniu - dokumenty, osoby, instytucje przekazujące informacje.

Promocje