Haslo: tolerancyjność metody analitycznej

tolerancyjność metody analitycznej, odporność metody analitycznej, chem. parametr charakteryzujący metodę analityczną, określający, w jakiej mierze wynik analizy (podawany z założoną niepewnością) zależy od niewielkich, przypadkowych zmian warunków wykonywania analizy, np. zmian temperatury, wilgotności, wartości pH.Ostatnio czytane