Haslo: Tolkmicko

Tolkmicko, miasto w woj. warm.-mazur. (pow. elbląski), nad Zalewem Wiślanym; 2,7 tys. mieszk. (2008); port rybacki, jachtowy i przystań żeglugi pasażerskiej; jedyna na Zalewie Wiślanym jednostka ratownictwa mor.; baza rybacka; ośr. usługowy; wczesnośredniow. gród Prusów; prawa miejskie od ok. 1300.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKONFERENCJA PRASOWA, spotkanie przedstawicieli (często rzecznika prasowego) instytucji lub organizacji, ewentualnie osobiście osoby publicznej (np. polityka) z prasą w celu przekazania informacji, opinii, udzielenia odpowiedzi na pytania.

Promocje