Haslo: Tolkmicko

Tolkmicko, miasto w woj. warm.-mazur. (pow. elbląski), nad Zalewem Wiślanym; 2,7 tys. mieszk. (2008); port rybacki, jachtowy i przystań żeglugi pasażerskiej; jedyna na Zalewie Wiślanym jednostka ratownictwa mor.; baza rybacka; ośr. usługowy; wczesnośredniow. gród Prusów; prawa miejskie od ok. 1300.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKOMUNIKOWANIE MASOWE, jedna z form komunikowania; przekazywanie za pośrednictwem urządzeń technicznych określonych treści, skierowanych jednocześnie do liczebnie wielkich, zróżnicowanych społecznie i anonimowych grup odbiorców. Głównym składnikiem komunikowania masowego są środki masowego przekazu.

Promocje