Haslo: Tolkmicko

Tolkmicko, miasto w woj. warm.-mazur. (pow. elbląski), nad Zalewem Wiślanym; 2,7 tys. mieszk. (2008); port rybacki, jachtowy i przystań żeglugi pasażerskiej; jedyna na Zalewie Wiślanym jednostka ratownictwa mor.; baza rybacka; ośr. usługowy; wczesnośredniow. gród Prusów; prawa miejskie od ok. 1300.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowCOPYRIGHT (by...), (prawa autorskie zastrzeżone przez...), formuła umieszczana wraz z nazwą właściciela "prawa autorskiego (nie zawsze jest nim "autor) i wskazaniem roku pierwszego wydania na karcie tytułowej lub na odwrocie karty tytułowej.

Promocje