Haslo: Tołstaja mogiła

Tołstaja mogiła, Towsta Mohyła, scytyjski kurhan król. z IV w. p.n.e., k. Ordżonikidze (Ukraina); pochówek władcy, jego żony i syna oraz liczne ofiary ludzkie i pochówki koni; wiele wyrobów ze złota, szklane naczynia, kotły z żelaza i brązu, uzbrojenie oraz naszyjnik — pektorał z 2 fryzami (sceny z życia Scytów oraz sceny zwierzęce).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKULTURA MASOWA, ogół jednolitych form masowego uczestnictwa w kulturze, jednolitych wytworów kultury, użytkowanych współcześnie przez wielkie, zróżnicowane masy odbiorców. W węższym znaczeniu określenie form i treści przekazywanych i odbieranych przez środki masowego przekazu. Charakterystyczne cechy: poziom artystyczny dostosowany do tzw. przeciętnych gustów; mieszanie poziomów i gatunków artystycznych; preferowanie rozrywki kosztem bardziej wartościowych treści ideowych i oświatowych;

Promocje