Haslo: torowanie

torowanie, facylitacja, ułatwienie wystąpienia reakcji na określony bodziec; następuje przez uprzednie lub równoczesne działanie wraz z nim innego bodźca, prowadzące do podprogowego pobudzenia neuronów.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowMATERIAŁY POMOCNICZO-INFORMACYJNE, części składowe wydawnictw, zwłaszcza książki, czasopisma, tekstów zapisanych na nośnikach elektronicznych, ułatwiające korzystanie z zawartości treściowej wydawnictw (np. słownik użytych terminów, wykaz skrótów, spis treści, streszczenie, paginacja, żywa pagina, indeksy).

Promocje