Haslo: torowanie

torowanie, facylitacja, ułatwienie wystąpienia reakcji na określony bodziec; następuje przez uprzednie lub równoczesne działanie wraz z nim innego bodźca, prowadzące do podprogowego pobudzenia neuronów.Ostatnio czytane