Haslo: Towarzystwo Demokratyczne

Towarzystwo Demokratyczne, emigr. organizacja polit.-wojsk. w Paryżu 1865–70, zał. i kierowana przez L. Mierosławskiego; nawiązywało do TDP, głosiło zjednoczenie Słowian pod przewodnictwem Polski.Ostatnio czytane