Haslo: Towarzystwo Naukowe Krakowskie

Towarzystwo Naukowe Krakowskie (TNK), towarzystwo nauk. ogólne, zał. 1815 przy uniw. krak. jako wyraz dążeń do autonomii uniwersytetu, z inicjatywy dyr. Biblioteki Uniwersyteckiej J.S. Bandtkiego i rektora W. Litwińskiego; przyczyniło się znacznie do rozwoju krak. ośrodka nauk.; przekształcone w Akad. Umiejętności (1871).Ostatnio czytane