Haslo: transfekcja

transfekcja [łac.], genet. metoda inżynierii genet. polegająca na wprowadzeniu do komórki eukariotycznej obcego genu (pochodzącego z wirusa lub bakteriofaga), w której ulega on powieleniu; często stosowana.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowARTYKUŁ, utwór naukowy, publicystyczny, literacki, będący samodzielną piśmienniczo częścią większej całości. (np. czasopisma, wydawnictwa zbiorowego): z reguły omawia problem, wyprowadza wnioski i uogólnienia, zmierzając do udowodnienia postawionej tezy lub uzasadnienia postulatów.

Promocje