Haslo: transfekcja

transfekcja [łac.], genet. metoda inżynierii genet. polegająca na wprowadzeniu do komórki eukariotycznej obcego genu (pochodzącego z wirusa lub bakteriofaga), w której ulega on powieleniu; często stosowana.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowOPRAWA WYDAWNICTWA, zewnętrzna osłona wydawnictwa. W przypadku książki składa się z grzbietu i okładzin (okładek). W przypadku wydawnictw na nośnikach optycznych i magnetycznych ma najczęściej postać pudełka (plastikowego lub kartonowego), czasem tekturowej lub foliowej koperty, etui itp. Oprawa służy także ozdobie, jest nośnikiem informacji o wydawnictwie.

Promocje