Haslo: transformacja

transformacja [łac.], językozn. przekształcanie jednej formy (konstrukcji) gramatycznej w inną bez zmiany treści; np. brat czyta listlist jest czytany przez brata.Ostatnio czytane