Haslo: transformacja

transformacja [łac.], językozn. przekształcanie jednej formy (konstrukcji) gramatycznej w inną bez zmiany treści; np. brat czyta listlist jest czytany przez brata.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowBIBLIOTEKA NARODOWA, biblioteka odpowiedzialna za gromadzenie, opracowanie i trwałe przechowanie pełnej produkcji wydawniczej danego państwa (kraju) oraz wydawnictw zagranicznych dotyczących tego państwa (kraju). BN w Polsce została powołana do życia w r. 1928.

Promocje