Haslo: Tretiakowska Galeria

Tretiakowska Galeria, Trietjakowskaja galerieja, Ogólnorosyjska Organizacja Muzealna Państwowa Galeria Tretiakowska, centralne muzeum sztuki rosyjskiej w Moskwie, zał. 1856 przez P. i S. Trietjakowów; 1874 udostępniona publiczności jako prywatne muzeum, 1892 ofiarowana miastu, 1918 upaństwowiona i rozbudowana; malarstwo Rusi Kijowskiej, księstw środkoworuskich i Moskwy przeł. XIV i XV w., Nowogrodu Wielkiego i Pskowa; malarstwo XIX w. oraz kolekcja rzeźb XVIII–XX w.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowADMINISTRATOR BAZY DANYCH, database administrator, DBA, Inform. osoba zajmująca się utrzymaniem i ochroną bazy danych, kontrolą przestrzegania zasad dostępu do bazy danych przez poszczególnych jej użytkowników.

Promocje