Haslo: trzykołowiec

trzykołowiec, trójkołowiec, pot. trajka, mały samochód, motocykl lub rower o 3 kołach — 1 przednie i 2 tylne lub odwrotnie; samochód t. jest zwykle samochodem 2-osobowym lub małym furgonem, napęd na koło pojedyncze.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowOPINIA PUBLICZNA, public relations, ogół opinii i poglądów członków społeczeństwa lub jego części dotyczących działania firmy, organizacji, instytucji lub dotyczących określonych zagadnień (np. społecznych, politycznych, obyczajowych), które w danym momencie stanowią przedmiot ogólnego zainteresowania. Opinię publiczną kształtują m.in. specjaliści, którzy opracowują i realizują akcje promocyjne, reklamowe i propagandowe (wykorzystując m.in. środki masowego przekazu). Badaniem opinii publicznej zajmują się wyspecjalizowane ośrodki badania opinii publicznej, które wykorzystują różnorodne metody (badanie opinii publicznej).

Promocje