Haslo: Uhuru

Uhuru [suahili, ‘wolność’], amer. satelita, będący pierwszym małym satelitarnym obserwatorium astr. (rentgenowskim); zarejestrował kilkaset nowych źródeł rentgenowskich i zlokalizował ich położenie; wystrzelony 12 XII 1970, funkcjonował do III 1977.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowDZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA BIBLIOTEKI, rodzaj usług bibliotecznych, mających głównie formę informacji: 1) bibliograficznej (zawiera dane bibliograficzne dokumentu/ów); 2) bibliotecznej (o zasadach korzystania z biblioteki i rozmieszczeniu zbiorów); 3) rzeczowej (objaśnianie lub podawanie faktów, np. dat nazwisk, terminów); 4) katalogowej (o sposobie korzystania z katalogów bibliotecznych).

Promocje