Haslo: Uhuru

Uhuru [suahili, ‘wolność’], amer. satelita, będący pierwszym małym satelitarnym obserwatorium astr. (rentgenowskim); zarejestrował kilkaset nowych źródeł rentgenowskich i zlokalizował ich położenie; wystrzelony 12 XII 1970, funkcjonował do III 1977.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowPUBLICYSTYKA, publiczna wypowiedź na aktualne tematy społeczne, kulturalne, polityczne, naukowe; omawia, interpretuje i wartościuje fakty z przyjętego punktu widzenia, proponuje rozwiązania, próbuje przekonać do nich czytelnika (słuchacza). Współcześnie publicystyka uprawiana jest przede wszystkim w prasie (w postaci artykułów), radiu, telewizji (komentarze, dyskusje gadających głów, wywiady, talk-show, reportaż radiowy lub telewizyjny). Elementy publicystyczne pojawiają się w literaturze pięknej, filmie, teatrze. W szerszym znaczeniu publicystyka utożsamiana jest często z ogółem publikacji prasowych.

Promocje