Haslo: układ nieliniowy

układ nieliniowy, układ fiz., którego parametry zależą od stanu układu; opisywany równaniami nieliniowymi; u.n. jest np. układ mech., którego moduł sprężystości zależy od odkształcenia, układ elektr. zawierający ferromagnetyki, których przenikalność magnet. zależy od pola magnet., układ opt., którego współczynnik załamania zależy od natężenia światła.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKOMPUTER, urządzenie do elektronicznego przetwarzania informacji i wykonywania obliczeń. Pierwszy elektroniczny komputer zademonstrowano w r. 1946 na Uniwersytecie w Pensylwanii (zawierał ok. 18 tyś. lamp elektronowych). Od 1. 50. ma miejsce ciągły rozwój techniki komputerowej. Znacznie przybrał on na sile w drugiej połowie lat siedemdziesiątych, wraz z wyprodukowaniem mikroprocesora, a następnie skonstruowaniem komputera osobistego (personal computer). Postęp w rozwoju komputerów (jego skala i prędkość) nie ma równego sobie w technice. Nową jakość w wykorzystaniu komputera osobistego przyniosła sieć Internet. Komputer zmienił i wciąż zmienia wszystkie dziedziny życia.

Promocje