Haslo: układ nieliniowy

układ nieliniowy, układ fiz., którego parametry zależą od stanu układu; opisywany równaniami nieliniowymi; u.n. jest np. układ mech., którego moduł sprężystości zależy od odkształcenia, układ elektr. zawierający ferromagnetyki, których przenikalność magnet. zależy od pola magnet., układ opt., którego współczynnik załamania zależy od natężenia światła.Ostatnio czytane