Haslo: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, wyższa uczelnia w Bydgoszczy, powołana 2005; 1969 w Bydgoszczy powstała Wyższa Szkoła Nauczycielska, 1974 przekształcona w Wyższą Szkołę Pedag., 2000 powołano Akad. Bydgoską im. Kazimierza Wielkiego, przekształconą następnie w U.K.W.; ma 4 wydziały.Ostatnio czytane