Haslo: Veress Sándor

Veress [wẹresz] Sándor, ur. 1 II 1907, Koloszwar, zm. 4 III 1992, Berno, kompozytor węg.; profesor konserwatorium w Budapeszcie, uniw. w Bernie; utwory orkiestrowe (Hommage à Paul Klee), kamer., fortepianowe, pieśni; prace o węg. muzyce lud. i twórczości B. Bartóka.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowSPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, pojęcie stosowane od lat 70. dla określania nowego typu społeczeństwa kształtującego się w krajach postindustrialnych, w których większość dochodu narodowego zaczęła powstawać w szeroko rozumianym sektorze informacyjnym, a zarządzanie informacją, jej jakość i szybkość przepływu stały się czynnikiem konkurencyjności. Wyznaczniki społeczeństwa informacyjnego to m.in.: powszechny dostęp do podstawowego zakresu techniki komunikacyjnej i informacyjnej, otwarty i równy dla wszystkich dostęp do sieci komputerowych, funkcjonowanie struktur technicznych (np. lokalne infostrady światłowodowe) umożliwiających funkcjonowanie i konkurowanie podmiotu na rynku bez względu na miejsce pobytu.

Promocje