Haslo: Veress Sándor

Veress [wẹresz] Sándor, ur. 1 II 1907, Koloszwar, zm. 4 III 1992, Berno, kompozytor węg.; profesor konserwatorium w Budapeszcie, uniw. w Bernie; utwory orkiestrowe (Hommage à Paul Klee), kamer., fortepianowe, pieśni; prace o węg. muzyce lud. i twórczości B. Bartóka.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowWOLNOŚĆ SŁOWA, jedno z podstawowych praw człowieka, dotyczy prawa do swobodnego wypowiadania poglądów. Zagwarantowana przez dokumenty międzynarodowe i przepisy prawne poszczególnych państw demokratycznych. Konstytucja RP uznaje, że każdemu obywatelowi zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz zakazuje jakiejkolwiek cenzury środków masowego przekazu. Z wolnością słowa wiąże się prawo do informacji. Wolność słowa może być ograniczana ze względu na poszanowanie praw innych osób, ochronę bezpieczeństwa narodowego, ochronę zdrowia i moralności.

Promocje