Haslo: Waldalgesheim

Waldalgesheim [˜haim], miejscowość w Niemczech (kraj związkowy Nadrenia-Palatynat), na zachód od Moguncji; ośr. krajoznawczy; odkryto tu tzw. grób książęcy (IVw. p.n.e.), wyposażony w przedmioty pochodzenia italskiego, przedmioty o miejscowej proweniencji, charakterystyczne dla drugiej fazy stylu lateńskiego.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowCZYTANIE, proces psychofizyczny polegający na przyswajaniu treści wyrażonych za pomocą umownych znaków graficznych. Rodzaje: integralne (całościowe) - poznawanie pełnego tekstu; selektywne (wybiórcze) - wyszukiwanie w tekście fragmentów lub słów związanych z określonym tematem; pobieżne (przegląd) - ogólne zapoznanie się z tekstem.

Promocje