Haslo: Waldalgesheim

Waldalgesheim [˜haim], miejscowość w Niemczech (kraj związkowy Nadrenia-Palatynat), na zachód od Moguncji; ośr. krajoznawczy; odkryto tu tzw. grób książęcy (IVw. p.n.e.), wyposażony w przedmioty pochodzenia italskiego, przedmioty o miejscowej proweniencji, charakterystyczne dla drugiej fazy stylu lateńskiego.Ostatnio czytane