Haslo: walec

walec [niem.], walec kołowy prosty, mat. bryła obrotowa ograniczona powierzchnią cylindryczną o kierującej będącej okręgiem i 2 prostopadłami do tej powierzchni płaszczyznami (płaszczyznami podstaw w.); w. można otrzymać w wyniku obrotu prostokąta dokoła jednego z boków; objętość V = πr2h, gdzie r — promień podstawy, h — wysokość (odległość między podstawami).Ostatnio czytane