Haslo: Wał Pomorski

Wał Pomorski, silnie ufortyfikowana rubież obronna, stanowiąca wraz z Międzyrzeckim Rejonem Umocnionym i Linią Odrzańską wschodni system umocnień Niemiec; budowany 1932–44; został przełamany po ciężkich walkach I–III 1945, w wiślańsko-odrzańskiej operacji zaczepnej armii sowieckiej; 1. armia WP sforsowała gł. pozycje umocnień na południe od Nadarzyc i włamała się w głąb obrony niem., zdobywając m.in. Mirosławiec.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowWSTĘP LUB PRZEDMOWA, tekst umieszczony z reguły (nie zawsze) na początku utworu; napisany przez autora, wydawcę, tłumacza lub inną osobę; zawiera informacje dotyczące powstania utworu i problemów poruszanych przez autora, ewentualnie komentarz tłumacza itp. Wstęp jest pierwszym rozdziałem utworu, stanowi jego integralną część, zawiera najczęściej wprowadzenie w jego tematykę. Oba terminy bywają stosowane zamiennie.

Promocje