Haslo: Wał Pomorski

Wał Pomorski, silnie ufortyfikowana rubież obronna, stanowiąca wraz z Międzyrzeckim Rejonem Umocnionym i Linią Odrzańską wschodni system umocnień Niemiec; budowany 1932–44; został przełamany po ciężkich walkach I–III 1945, w wiślańsko-odrzańskiej operacji zaczepnej armii sowieckiej; 1. armia WP sforsowała gł. pozycje umocnień na południe od Nadarzyc i włamała się w głąb obrony niem., zdobywając m.in. Mirosławiec.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowMAK (producent: Biblioteka Narodowa) oraz pojedyncze egzemplarze innych programów. KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEK, działania polegające na zastosowaniu w bibliotekach różnorodnych technik komputerowych, które w bibliotekach szkolnych mogą służyć m.in.: automatyzacji procesów bibliotecznych (np. gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów, tworzenie katalogów i kartotek, ewidencja zbiorów, opracowanie statystyki, drukowanie kart katalogowych, wyszukiwanie informacji), tworzeniu własnych baz danych, wykorzystywaniu multimedialnych procesów edukacyjnych, łączności z Internetem, wspieraniu pracy samokształceniowej uczniów i nauczycieli, realizacji uczniowskich projektów własnych, podejmowaniu własnych przedsięwzięć wydawniczych. Korzystanie przez uczniów ze skomputeryzowanej biblioteki jest samo w sobie ważnym elementem edukacji informatycznej. Komputeryzacja biblioteki szkolnej może przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności biblioteki w oczach uczniów.

Promocje