Haslo: westwerk

westwerk [niem.], arch. w bazylikowych kościołach klasztornych przedrom. i rom. masywna część zachodnia, usytuowana poprzecznie do korpusu nawowego, flankowana wieżyczkami schodowymi, z większą wieżą na przedłużeniu nawy gł., mieszczącą w górnej kondygnacji otwartą do nawy kaplicę lub lożę (emporę) władcy.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKULTURA MASOWA, ogół jednolitych form masowego uczestnictwa w kulturze, jednolitych wytworów kultury, użytkowanych współcześnie przez wielkie, zróżnicowane masy odbiorców. W węższym znaczeniu określenie form i treści przekazywanych i odbieranych przez środki masowego przekazu. Charakterystyczne cechy: poziom artystyczny dostosowany do tzw. przeciętnych gustów; mieszanie poziomów i gatunków artystycznych; preferowanie rozrywki kosztem bardziej wartościowych treści ideowych i oświatowych;

Promocje