Haslo: wiadomość

wiadomość, inform. pojęcie występujące w teorii informacji i teorii komunikacji; może mieć postać sekwencji znaków, tekstu pisanego, zespołu dźwięków, obrazu; każda wiadomość zawiera pewną ilość informacji; wiadomości są przesyłane w postaci sygnałów od nadajnika do odbiornika kanałem telekomunikacyjnym.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowiBOOK, wprowadzony na rynek w 1999 laptop firmy Apple, umożliwiający połączenie z siecią Internet za pośrednictwem bezprzewodowego telefonu (tzw. Air Port).

Promocje