Haslo: Wicko

Wicko, jez. przybrzeżne na Wybrzeżu Słowińskim (woj. zachodniopomor.), na wys. 0,1 m; 1059 ha, maks. głęb. 6,1 m (kryptodepresja); dawna zatoka mor. oddzielona od M. Bałtyckiego mierzeją; przepływa Głownica.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKOMUNIKOWANIE MASOWE, jedna z form komunikowania; przekazywanie za pośrednictwem urządzeń technicznych określonych treści, skierowanych jednocześnie do liczebnie wielkich, zróżnicowanych społecznie i anonimowych grup odbiorców. Głównym składnikiem komunikowania masowego są środki masowego przekazu.

Promocje