Haslo: widget

widget [ang.], plastykowy pojemnik umieszczany w puszce z piwem przed jej napełnieniem, zawierający sprężony gaz; podczas otwierania puszki gaz przepływa przez dyszę do piwa, wytwarzając obfitą pianę.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKRYPTOGRAM: 1. Rodzaj pseudonimu oznaczonego znakami nieliterowymi (np. figury geometryczne). 2. Tekst napisany znakami umownymi, zrozumiałymi tylko dla wtajemniczonych.

Promocje