Haslo: widget

widget [ang.], plastykowy pojemnik umieszczany w puszce z piwem przed jej napełnieniem, zawierający sprężony gaz; podczas otwierania puszki gaz przepływa przez dyszę do piwa, wytwarzając obfitą pianę.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKATALOG SYSTEMATYCZNY, rodzaj katalogu bibliotecznego; szereguje opisy katalogowe według ustalonego schematu w wielostopniowym układzie logicznym działów oraz poddziałów o coraz węższym zakresie treściowym. Poddziały są współrzędne wobec siebie, a podrzędne wobec działów głównych. Najstarszy rodzaj katalogu rzeczowego, bardzo rozpowszechniony, zwłaszcza jego odmiana oparta na Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.

Promocje