Haslo: Wielka Sztuczna Rzeka

Wielka Sztuczna Rzeka, ang. The Great Manmade River, GMR, projekt hydrotechn. w Libii zapewniający dostawę słodkiej wody do regionów nadbrzeżnych; system rurociągów z podziemnych zbiorników (w południowej części kraju) transportujących wodę przez pustynię na północ kraju; w I fazie projektu 1980–91 poprowadzono rurociągi z regionu Tazirbu i Sarir do miast Bengazi i Syrta (ok. 1500 km, 6,5 mln m3 wody dziennie), w fazie II i III wodę pitną dostarczono do Trypolisu (1996) i Gahrjan (2007); realizacja projektu ma trwać jeszcze ok. 25 lat.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowSERWIS PRASOWY, wydawane w postaci biuletynów materiały informacyjne dostarczane przez agencje prasowe redakcjom i innym zainteresowanym odbiorcom (np. politykom). Serwis może być tematyczny (np. tylko informacje gospodarcze, kulturalne) lub ogólny.

Promocje