Haslo: wyładowanie wielkiej częstotliwości

wyładowanie wielkiej częstotliwości, fiz. samoistne wyładowanie elektr. w gazie występujące w szybkozmiennym polu elektr., w którym jonizacja gazu zachodzi wskutek zderzeń atomów z drgającymi (zgodnie z częst. drgań pola) elektronami; stosowane m.in. w zwierakach mikrofalowych, w jon. i plazmowych źródłach światła.Ostatnio czytane